Liên hệ với chúng tôi

https://www.google.com/maps/place/277+%C3%82u+D%C6%B0%C6%A1ng+L%C3%A2n,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+2,+Qu%E1%BA%ADn+8,+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+Vi%E1%BB%87t+Nam/@10.7431397,106.6825212,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31752fa90490f2db:0x8512de9cba22a5e1!8m2!3d10.7431344!4d106.6847099

Địa chỉ của chúng tôi

Beryl
Beryl
Địa chỉ: Chung cư Ngọc Phương Nam. 277 Đường Âu Dương Lân. Phường 2, Quận 8, TP HCM
Điện thoại: 0363938421